เรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ผลงานของเรา

Solar Cell 2
บริษัท พลาสเท็คอุสาหกรรม จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 226.1 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 380 แผง

Solar Cell 2
บริษัท วิคเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 316.8 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 576 แผง

Solar Cell 2
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 126.8 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 240 แผง

Solar Cell 2
บริษัท อาร์. เอ็ม. แพค จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 291.5 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 530 แผง

Solar Cell 2
บริษัท ฟีนิกส์กลาส จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 462 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 840 แผง

Solar Cell 2
บริษัท คิวแพ็ค โปรเกรซ

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 375.1 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 682 แผง

Solar Cell 2
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 126.5 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 230 แผง

Solar Cell 1
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 817.9 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 1488 แผง

Solar Cell 4
บริษัท โอเรกอน อะลูมิเนียม จำกัด (โรงงาน)

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 345.76 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 664 แผง

Solar Cell 6
บริษัท ยูนิ จี จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 47.96 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 88 แผง

Solar Cell 7
บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 35.20 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 64 แผง

Solar Cell 8
บริษัท เวิร์ลฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 253 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 440 แผง