เรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ผลงานของเรา

Solar Cell 2
บ้าน คุณ ดร.ตั้ม

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 15.4 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 26 แผง

Solar Cell 2
บริษัท ธารดา จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 10.35 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 18 แผง

Solar Cell 2
โครงการ I-Nine Poolvilla

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 10.5 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 20 แผง

Solar Cell 2
บ้านคุณยูจีน

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 9.90 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 18 แผง

Solar Cell 2
บ้านคุณหมอโต

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 23.98 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 44 แผง

Solar Cell 2
บ้านคุณชัยธัช

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 11.4 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 40 แผง

Solar Cell 2
บ้านคุณลิขิต

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 11.4 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 20 แผง

Solar Cell 2
บ้านคุณประเสริฐ

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 5 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 11 แผง

Solar Cell 9
บ้าน คุณพิพัฒน์ เศวตวิลาศ

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 26.16 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 48 แผง

Solar Cell 10
บ้าน คุณรณรงค์ กิติรักษ์

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 6.6 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 12 แผง