เรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ผลงานของเรา

Solar Cell 2
บริษัท ปุณณรักษ์ จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 12.1 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 22 แผง

Solar Cell 2
บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 33.79 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 62 แผง

Solar Cell 2
NITMX

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 28.7 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 52 แผง

Solar Cell 2
บริษัท อุดมพานิช จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 88.3 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 162 แผง

Solar Cell 3
บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 24.24 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 48 แผง

Solar Cell 5
บริษัท โอเรกอน อะลูมิเนียม จำกัด (สำนักงาน)

จำนวนวัตต์ที่ติดตั้ง: 123.71 kW

จำนวนแผงโซล่าเซลล์: 238 แผง